Pomyślnie dodano do

Przejdź do
Kontynuuj zakupy

Wystąpił błąd: upewnij się, że wybrałeś produkt

Kocioł indukcyjny PEREKO

Szczytowe osiągnięcie wśród urządzeń grzewczych

Indukator ciepła π to indukcyjny generator stanowiący klasę samą w sobie. Posiada całe spektrum zalet. Jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i osiedli mieszkaniowych, prywatnych przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej ceniących sobie zwrot kosztów nie tylko na płaszczyźnie finansowej. Zakup kotła wymaga jednorazowej inwestycji, ale komfort i zasadność jego używania są wielopłaszczyznowe i nie przeliczają się tylko na pieniądze. Kocioł jest wyjątkowo wydajny. Jest również tańszy w eksploatacji w porównaniu z innymi nowoczesnymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

Pełnia komfortu i bezpieczeństwa

Urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca i nie wymaga budowy dodatkowych pomieszczeń. Zapewnia całkowicie bezpieczną i niezawodną eksploatację. Wysoka sprawność (98%) powoduje niskie koszty produkcji ciepła. Ma nadzwyczajnie długą żywotność – przy niezmiennej sprawności w całym okresie pracy. W tym czasie nie wymaga obsługi przez człowieka, czyszczenia, wymiany czegokolwiek ani uzupełniania paliwa.

Ekologia w najwyższym rozumieniu

Indukator ciepła π działa w oparciu o zjawisko indukcji elektromagnetycznej polegającej na zmianie strumienia pola magnetycznego. Jest wszechstronnie przebadany i spełnia najwyższe wymagania ochrony środowiska i oszczędności energii. Jego praca jest neutralna dla ludzi, zwierząt i roślin. Jest w pełni ekologiczny, nie emituje spalin ani odpadów. Wykonany z materiałów podlegających recyklingowi.

Zasada działania

Indukcyjny kocioł centralnego ogrzewania π jest urządzeniem elektromagnetycznym. Podstawą konstrukcji jest trójfazowy suchy transformator ze zwartym uzwojeniem wtórnym. Uzwojenie wtórne w tej konstrukcji staje się komorą grzewczą. Cała moc cieplna wytwarzana w komorze grzewczej jest oddawana przepływającej wodzie. Konstrukcja komory została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić obciążenie termiczne wymiennika nie większe niż 3 W/cm² (dla porównania: obciążenie termiczne grzałek w kotłach oporowych wynosi 22 W/cm²). W procesie podgrzewania woda jest poddawana „uzdatnianiu elektromagnetycznemu”. Energia cieplna jest wygenerowana przez pole elektromagnetyczne bezpośrednio w komorze grzewczej – wymienniku, który jest usytuowany na kolumnach transformatora pomiędzy połówkami pierwotnego uzwojenia. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie strat pola elektromagnetycznego. Wymiennik wykonany jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej przeznaczonej do kontaktu z produktami spożywczymi. Kocioł jest wyprodukowany z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i osiągnięć nowoczesnej technologii, co zapewnia żywotność kotła do 50 lat! Jest to unikalne rozwiązanie i aktualnie nikt na świecie nie produkuje kotłów o takiej konstrukcji.

Ogólna charakterystyka kotłów indukcyjnych π

Niskie koszty eksploatacji

Kocioł indukcyjny serii π to najlepsza alternatywa dla osób budujących swój dom w technologii: zero-energetycznej (A++), pasywnej (A+), nisko-emisyjnej (A), energooszczędnej (B), jak również średnio energooszczędnej (C). Domy wybudowane w takiej technologii lub w odpowiedni sposób przystosowane do niej poprzez termomodernizację, charakteryzują się niewielkim współczynnikiem EU – wskaźnikiem zapotrzebowania energetycznego. Ogrzewanie mieszkania indukcyjnym kotłem serii π staje się rewolucyjnym rozwiązaniem w technologii nowoczesnego ogrzewania budynków. Przy zastosowaniu zbiornika buforowego oraz uruchomieniu u swojego dostawcy prądu taryfy G12 – koszty ogrzewania C.O. spadają do bardzo niskich poziomów, czyniąc kocioł poważną konkurencją dla innych, powszechnych sposobów ogrzewania.
 To wszystko zasługa zjawiska indukcji elektromagnetycznej, jakie zostało wykorzystane w urządzeniu. Sprawia ono, że kocioł nagrzewa wodę w bardzo szybkim tempie. Poniżej wykres obrazujący tę zależność. Indukcyjne kotły serii π przekazują moc cieplną prawie natychmiast. Ponieważ posiadają dużą bezwładność  szybko uzyskują moc nominalną. W budynkach klasy A++, A+ i A koszty ogrzewania kotłem indukcyjnym π są niższe od ogrzewania węglem (taryfa G12). W budynkach klasy B, C i D koszty ogrzewania kotłem indukcyjnym π są niższe lub porównywalne z gazem ziemnym (taryfa G12). Czas rozruchu klasycznych kotłów jest wielokrotnie dłuższy.

Wykresy kosztów eksploatacji kotła indukcyjnego w zestawieniu z kotłami innych typów

Bezobsługowość - wygoda, czas, oszczędność

Kocioł indukcyjny serii π jest kotłem całkowicie bezobsługowym. Na sterowniku ustawia się wyłącznie podtrzymanie zadanej temperatury, jaką urządzenie powinno utrzymać na zbiorniku buforowym oraz godziny załączania się kotła, by dogrzać wodę w zbiorniku. Kocioł załącza się samoczynnie (nie emitując żadnych dźwięków czy wibracji) w godzinach obowiązywania tańszych stawek za kWh w taryfie G12. Po dogrzaniu wody do zadanej temperatury urządzenie wyłącza się, obliczając czas do kolejnego załączenia.
Nie ma potrzeby monitorowania pracy kotła, sprawdzania jego parametrów, dokonywania dodatkowych ustawień itp. Kocioł został tak zaprojektowany, aby zawsze podtrzymywać zadaną temperaturę zarówno w systemie C.O. jak i C.W.U. Ponadto, sterownik pozwala na dobór programu sterowania kotłem według własnych potrzeb oraz komfortu użytkowania, pozwala na priorytetowe ustawianie włączenia i wyłączenia kotła o precyzyjnie określonej godzinie w danym dniu tygodnia.

Długa żywotność urządzenia

Żywotność kotła indukcyjnego serii π obliczona jest na około 50 lat! Zastosowane w nim rozwiązania, podzespoły, zakupywane są wyłącznie od sprawdzonych Dostawców (w kotle nie ma podzespołów wyprodukowanych w Chinach). Serce kotła – wymiennik ze stali nierdzewnej, który zabudowany jest w transformatorze opracowanym, przetestowanym i wykonywanym specjalnie i wyłącznie na potrzeby zastosowania go w urządzeniu sprawia, że kocioł staje się urządzeniem zdolnym pracować przez długie lata.
W związku z tym, po rejestracji urządzenia na portalu PEREKO, na urządzenie udzielana jest 20-letnia gwarancja zgodnie z warunkami opisanymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej Kotła. Ponadto, parametry kotła przez cały okres jego użytkowania pozostają bez zmian. Sprawność (bez mała 99%), wydajność, czas pracy czy prędkość nagrzewania wody nie zmieniają się nawet po 40 latach.

Przygotowanie kotłowni nie jest już problemem

Kocioł indukcyjny serii π jest kotłem o bardzo małych gabarytach. Jego kompaktowe wymiary, brak przenoszenia wibracji i bezgłośna eksploatacja, pozwalają instalację w praktycznie każdym miejscu. Użytkownik nie musi przygotowywać miejsca na składowanie opału, wykonywać zgodnych z normami kominów tak jak ma to miejsce w kotłach stałopalnych, martwić się o porządek i zapylenie w kotłowni. Wykonanie instalacji elektrycznej dla kotła jest bardzo proste, wystarczy podłączyć go do zasilania 3-fazowego poprzez zestaw odpowiednich zabezpieczeń różnicowo-prądowych (niebawem dostępnych w ofercie PEREKO). Instalacja hydrauliczna nie wiele się różni od instalacji standardowo budowanych dla innych urządzeń grzewczych z małym wyjątkiem – w przypadku kotła serii π jest ona
prostsza i tańsza w montażu.
Dla przeciętnego domu wystarczy zbiornik buforowy o pojemności 700-800 litrów, który bez problemu zamontuje się w każdej, nawet małej kotłowni. Na uwagę zasługuje również fakt, iż instalacja i użytkowanie kotła indukcyjnego nie wymaga wymiany grzejników (współpracuje z grzejnikami stalowymi, miedzianymi
czy aluminiowymi) tak jak ma to miejsce w przypadku zastosowania innego, elektrycznego systemu grzewczego. Kocioł jest ekologiczny, nie emituje spalin, odpadów ani tlenków, dlatego też nie ma konieczności instalowania dodatkowych urządzeń dla bezpieczeństwa użytkowania systemu grzewczego.

Przykładowy schemat instalacji kotła indukcyjnego z buforem

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie indukcyjnego kotła π w taryfie G12 (noc) razem z buforem z zasilaniem bez wężownicy. Przez bufor należy rozumieć izolowany zbiornik wodny, który podczas pracy szybko akumuluje energię cieplną i następnie długo oddaje ją do instalacji już przy odłączonym od zasilania kotle. Takie rozwiązanie pozwała zakumulować w buforze maksymalną ilość energii cieplnej. W czasie pracy kotła pompa cyrkulacyjna ciągle miesza wodę w buforze, przemieszczając ją z dołu bufora i zasilając górną część.

schemat instalacji kotła indukcyjnego z buforem

Wykres temperatury wody w buforze bez wężownicy (po lewej i z wężownicą (po prawej)

Wykres temperatury wody w buforze bez wężownicy (po lewej i z wężownicą (po prawej)

Jak widać, Kiedy tylko się da, należy unikać stosowania wężownic. To niepotrzebny wydatek, problem wykonawczy i kolejny wymiennik, który z natury ma mniejszą efektywność niż bezpośredni przepływ wody. Wężownica potrzebna jest tylko tam, gdzie dwa układy bezwzględnie muszą być rozdzielone, np. dla grzania CWU.

Uzdatnianie elektromagnetyczne wody

Proces elektromagnetycznego uzdatniania wody zachodzi dzięki wykorzystaniu siły Lorentza, kiedy pole magnetyczne oddziałuje na poruszający się ładunek elektryczny zjonizowanej wody. W wodzie (nawet w destylowanej) istnieją swobodne jony metalów, przeważnie żelaza. Dzięki zmiennemu polu elektromagnetycznemu w masie wody tworzą się zarodki kamienia kotłowego, które zaczynają intensywnie rosnąć, osiągając wymiary niepozwalające na przyklejenie kamienia kotłowego wewnątrz rury, zaworów, pomp i innych urządzeń systemu centralnego ogrzewania. Zazwyczaj kamień kotłowy odkłada się w filtrach centralnego ogrzewania.

 

Jednocześnie intensywnie wydalają się gazy rozpuszczone w wodzie. Najważniejszym warunkiem wykorzystania siły Lorentza jest prostopadłość strumienia pola elektromagnetycznego do kierunku wody. Aby pole elektromagnetyczne przeszło przez wodę, materiał rury powinien mieć właściwości diamagnetyczne. W kotłach π zastosowano stal nierdzewną o właściwościach diamagnetycznych. Rysunek przestawia uproszczony przekrój kotła π. Między połówkami pierwotnego uzwojenia usytuowany jest wymiennik (komora grzewcza). Strumień pola elektromagnetycznego pierwotnego uzwojenia, jak i połówek uzwojenia ukierunkowany jest prostopadłe do kierunku strumienia wody. W strefie pola elektromagnetycznego nie występuje proces rozkładania wody na wodór i tlen, ponieważ pole elektromagnetyczne jest zmienne. Kocioł π został zaprojektowany w taki sposób, żeby w czasie pracy jednocześnie przeprowadzono uzdatnianie wody.

Efekt uzdatniania wody w systemie centralnego ogrzewania w czasie pracy indukcyjnego kotła π

Proces zarastania rur kamieniem kotłowym przyspiesza korozję elementów systemu, gwałtownie obniża wydajność systemu C.O. i żywotność elementów, co zwiększa ryzyko awarii. Wszystko to powoduje zwiększające się koszty eksploatacji systemu, których straty dochodzą nawet do 25%. W procesie elektromagnetycznego uzdatniania wody występuje proces pasywacji anodowej metali, który tworzy warstwo ochronne na powierzchni ścianek instalacji. Ten proces zapobiega powstaniu ogniwa elektrolitycznego. W systemach, gdzie występują różne metali, np. miedz i aluminium lub stopy tych metali występuje korozja elektrolityczną (galwaniczną).
Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w krótkim czasie może spowodować awarie w instalacji grzewczej. Przy reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy aluminium a miedzią jako produkt uboczny występuje wodór. Gaz ten bywa bardzo niebezpieczny z powodu ryzyka pożaru i wybuchu. Należy bardzo uważać podczas odpowietrzania instalacji, w której się on może znajdować. Nie wolno wówczas podczas odpowietrzania używać otwartego ognia lub palić papierosów.
W czasie pracy indukcyjnego kotła π intensywnie wydalają się poprzez odpowietrzniki gazy rozpuszczone w wodzie. Są to przeważnie:

  • tlen (powodujący korozje metali),
  • wodór (produkt reakcji pomiędzy aluminium a miedzią),
  • dwutlenek węgla (stwarza kwas węglowy),
  • powietrze (powoduje korozje metali),
  • inne w mniejszych ilościach.
Newsletter
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl